Dostępna jest już klasyfikacja dłogofalowa z turniejów Pierwszego Kroku: KLIK. Gratulujemy zwycięzcom!