Warszawski Związek Brydża Sportowego - logo Mazowiecki Związek Brydża Sportowego - logo
   
Akademicki Związek Sportowy UW - logo Uniwersytet Warszawski - logo